TERMES I CONDICIONS

PAGAMENT

El pagament de les compres s'efectua per targeta bancària. Les targetes bancàries acceptades són: Visa, MasterCard i American Express.

En el cas que el TPV (Terminal Punt de Venda) informés de la denegació de la targeta, es cancel·larà automàticament la comanda.

SEGURETAT

Per a la teva seguretat, Damm ha confiat en el sistema de pagament mitjançant targeta de crèdit a una passarel·la de pagament. Les dades bancàries introduïdes són encriptades i transmeses de forma segura als servidors de l'entitat bancària i, posteriorment, són verificades amb el banc emissor per a evitar possibles fraus i abusos.

Aquest procediment d'introducció de dades està garantit per la tecnologia d'encriptació SSL (Secure Socket Layer) -128 bits, un dels sistemes de protecció més avançats i eficaços disponibles actualment, gràcies al qual, cap tercer tindrà accés via Internet a aquesta informació relativa a les dades bancàries introduïdes pel client.

Només el banc té accés a les dades bancàries vinculades a aquests mitjans de pagament, de manera que Damm no coneix ni registra aquestes dades durant l'operació de pagament ni en qualsevol altre moment.

DEVOLUCIÓ

La nostra política de devolució és de catorze (14) dies naturals des del moment en què reps el paquet, tal com dicta la llei en vigor.

Si vols fer alguna devolució si us plau, truca al 93 184 72 44.

Quins requisits de devolució hi ha?

  1. El producte ha d'estar en el mateix estat en què es va lliurar i conservar, en la mesura que sigui possible, amb el seu embalatge i etiquetatge original.

  2. L'enviament ha de fer-se utilitzant la mateixa caixa o sobre que t'hem enviat, o en el seu defecte d’aquest, en un format similar que garanteixi la devolució en bon estat.

  3. Ha d'incloure's una còpia de l'albarà d’entrega dins del paquet, on a més es marquin els productes retornats.

Qui paga les despeses d'enviament en les devolucions?

Si el motiu de la devolució és per alguna cosa que no hem fet del tot bé alguna cosa (el producte és defectuós, no és el que tu havies demanat, ha arribat trencat, etc.), nosaltres ens fem càrrec de les despeses de recollida. Si el motiu és un altre (els productes es van lliurar correctament però no són del teu gust), Damm abonarà el cost dels productes exceptuant les despeses de la devolució que seran a càrrec del client.

Com inicio el procés de devolució?

Ecommrocket amb CIF ESB66991753 i domiciliada al Carrer Bruc, 166, Ent-G 08037 Barcelona és l'empresa que ens ajuda a fer que rebis el producte en les millors condicions, i a que puguis retornar-lo fàcilment si no és del teu gust. Si vols retornar algun producte, truca al 93 184 72 44, o escriu-nos un correu a shop@damm.com. Et respondrem ràpidament per a donar-te la solució més àgil i còmoda.

ENTREGA

Ecommrocket farà tot el possible per a lliurar en el termini i en la forma especificada durant el procés de compra. L’usuari podrà triar el termini d’entrega segons la disponibilitat del servei en el seu codi postal. L’entrega es podrà realitzar passades 48 hores des de la finalització de la compra fins als següents 7 dies hàbils un cop finalitzada la compra.

Cada vegada que es vagi a enviar una comanda, el comprador rebrà un correu electrònic després del pagament de la compra.

Les comandes de compra estaran disponibles a Shop.damm, una vegada que es confirmi el pagament, a partir de l'emissió del correu electrònic. Aquesta comanda de compra original inclou l'IVA.

Damm demanarà a l'usuari que triï el lloc d’entrega, havent d'especificar el seu domicili, oficina o centre on vol que se li entregui el producte, a més del telèfon de contacte en el cas que hi hagués alguna incidència amb l’entrega.

En aquests moments encara no efectuem entregues de comandes a Illes Balears, Ceuta, Melilla i les Illes Canàries.

Cada entrega es considera efectuada a partir de la posada en disposició del producte per part del transportista al client en el lloc assenyalat per ell per l’entrega de la comanda en el moment de la seva contractació, materialitzat pel sistema de control utilitzat pel transportista.

Les reserves i reclamacions han d'anar dirigides a Ecommrocket per correu electrònic a shop@damm.com. En cas que el teu paquet arribi trencat, mullat, reprecintat amb un precinte sense el logotip d’Ulabox o creguis que el seu contingut pugui estar malmès, és important que en un termini de 24 hores a partir de la recepció de la mercaderia, ho facis constar en l'albarà del transportista en el moment del lliurament, i ens indiquis la incidència per email a l'adreça shop@damm.com o bé trucant al 93 184 72 44. En aquest sentit, Ecommrocket reemborsarà l'import d'aquells productes afectats per un trencament o incidència esdevinguda durant el procés de transport com per exemple una pèrdua.

FACTURACIÓ

Podràs emetre la teva factura en el procés de pagament. Per a fer-ho, només hauràs de marcar la casella "Vull factura" en el moment que seleccionis l'horari de l’entrega de la teva compra. Una vegada sol·licitada la factura i entregada la compra, rebràs un email amb la factura adjunta. Si vas oblidar de fer-ho, podràs sol·licitar la factura mitjançant correu electrònic fins a com a màxim el dia 16 del següent mes d'haver realitzat la compra (Reial decret 1496/2003). En cas de voler rebre la factura en format paper, envia un e-mail a shop@damm.com especificant el nom d'usuari del teu compte de Damm i el número de compra del qual vols obtenir la factura.

ZONES D’ENTREGA

La zona d’entrega dels productes de shop.damm.com coberta per Ecommrocket és tota Espanya a excepció de les Illes Balears, Illes Canàries, Ceuta i Melilla. No obstant això, i per a facilitar la comunicació als nostres usuaris peninsulars Damm utilitzarà expressions com "A tota Espanya" quan es refereixi a les zones de repartiment abans detallades.

MODIFICACIÓ DE LES CONDICIONS GENERALS DE VENDA

Damm es reserva el dret a modificar els Termes i Condicions sense previ avís, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través del mateix com la forma en la qual aquests apareguin presentats o localitzats en els seus servidors.

Aquests canvis hauran de ser acceptats per l'usuari cada vegada que faci efectiva una compra a través de la pàgina Damm.

Els usuaris de Damm que no estiguin conformes amb les modificacions dels Termes i Condicions, hauran de notificar-ho i, a partir de la data en la qual la nova versió entrés en vigor, hauran de deixar d'utilitzar els serveis de Damm.

Si qualsevol terme inclòs en els presents Termes i Condicions fos declarat, totalment o parcialment, nul o ineficaç, tal nul·litat o ineficàcia afectarà tan sols aquesta disposició o a la part de la mateixa que resulti nul·la o ineficaç, subsistint les condicions generals en tota la resta, tenint-se tal disposició, o la part de la mateixa que resultés afectada, per no posada.