AVÍS LEGAL: CONDICIONS GENERALS D’ACCÉS I ÚS.

PROPIETAT DE LA PÀGINA WEB I EL SEU CONTINGUT

SA DAMM (d’ara endavant, SA DAMM), amb CIF A08000820, domiciliada a C/ Rosselló, 515, 08025 Barcelona i inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, al tom 21167, foli 1, full número B17713, informa els usuaris de la pàgina web https://shop.damm.com/ca, de la qual és titular, de les condicions d’accés i ús a aquesta pàgina web.

L’accés i la utilització de qualsevol pàgina web titularitat de SA DAMM comporta l’acceptació plena i sense reserves per l’usuari d’aquestes condicions generals d’accés i ús vigents en cada moment en què l’usuari accedeixi a qualsevol de les pàgines web esmentades. Aquestes condicions generals, per tant, regulen l’accés i l’ús dels llocs web que SA DAMM posa gratuïtament a disposició dels usuaris d’Internet. La utilització de determinats serveis oferts en algun dels llocs web de SA DAMM es pot regir a més a més per condicions particulars previstes en cada cas, que s’entendran acceptades pel sol fet d’utilitzar aquests serveis.

Quan l’usuari accedeix als llocs web de SA DAMM confirma haver llegit aquest avís legal. Els llocs web de SA DAMM estan destinats a usuaris majors d’edat.

SA DAMM no garanteix que els continguts de les seves pàgines siguin aptes o estiguin disponibles fora d’Espanya. En el supòsit que tot o part dels continguts de les pàgines de SA DAMM siguin considerats il·legals en països diferents d’Espanya, hi queda prohibit l’accés.

COPYRIGHT

Els llocs web de SA DAMM es regeixen per les lleis espanyoles i estan protegits per la legislació nacional i internacional sobre propietat intel·lectual i industrial.

Els drets de propietat intel·lectual i industrial sobre tota la informació continguda als llocs web de SA DAMM, entre d’altres, disseny gràfic, dibuixos, logotips, imatges, índexs, textos, àudios, vídeos, programari, disseny i signes identificatius, així com els seus codis font, estructura de navegació, bases de dades i tots els elements continguts, són titularitat de SA DAMM, excepte aquells continguts que pertanyen a tercers a què l’usuari pot accedir mitjançant hipervincles.

En cap cas l’accés i l’ús a les pàgines web de SA DAMM pels usuaris es podrà considerar com a concessió de llicència d’ús, o dret a cap actiu de SA DAMM o els seus autors legítims, per la qual cosa no implicarà una cessió, ni transmissió o qualsevol tipus de renúncia de drets de propietat intel·lectual i/o industrial.

Correspon a SA DAMM l’exercici exclusiu dels drets d’explotació dels continguts dels seus llocs web en qualsevol forma i, en especial, els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació.

Queda prohibida qualsevol reproducció, còpia, distribució, transformació, publicació i qualsevol altra activitat que es pugui dur a terme amb la informació continguda a les pàgines web de SA DAMM, així com amb el seu disseny i la selecció i el model de presentació dels materials que incloguin, per a qualsevol finalitat i mitjà utilitzat, sense l’autorització expressa de SA DAMM o l’autor legítim.

La utilització no autoritzada de la informació continguda a les pàgines web de SA DAMM, la modificació o supressió de dades, així com la lesió dels drets de propietat intel·lectual o industrial de SA DAMM donarà lloc a les responsabilitats establertes legalment.

EXONERACIÓ DE RESPONSABILITAT

Tots els usuaris d’aquests llocs web ho fan sota el seu propi risc, i en accedir-hi accepten utilitzar-los segons les lleis i els usos de trànsit i hauran de respondre davant SA DAMM o altres empreses per qualsevol dany que pugui haver estat produït com a resultat d’un incompliment d’aquestes obligacions.

Tant l’accés als llocs web de SA DAMM com l’ús que es pugui fer de la informació que continguin és responsabilitat exclusiva de qui els duu a terme. SA DAMM no respondrà de cap conseqüència, dany o perjudici que es pugui derivar de l’accés o l’ús d’aquesta informació.

SA DAMM no es responsabilitza dels possibles errors de seguretat que es puguin produir ni de qualsevol dany o perjudici que es pugui causar al sistema informàtic de l’usuari, els fitxers o documents que hi hagi emmagatzemats com a conseqüència de l’accés a les pàgines web de SA DAMM o de l’ús d’informació o d’aplicacions que continguin.

SA DAMM no assumeix cap responsabilitat derivada de la concessió o els continguts dels enllaços de tercers a què es fa referència als seus llocs web o que terceres parts hagin inclòs als hipervincles. L’establiment de l’hipervincle no implica en cap cas l’existència de relacions entre SA DAMM i el propietari de la pàgina web en què s’estableixi, ni l’acceptació i l’aprovació dels seus continguts o serveis que s’hi ofereixin. Així mateix, SA DAMM no garanteix l’absència de virus o d’altres elements que puguin produir alteracions en el sistema informàtic, els documents o els fitxers de l’usuari, i exclou qualsevol responsabilitat pels danys de qualsevol classe causats a l’usuari derivats de l’accés a aquests enllaços de tercers.

FORMAT I CANVIS EN L’AVÍS LEGAL

SA DAMM no garanteix la idoneïtat, la fiabilitat, la disponibilitat, l’oportunitat o l’exactitud d’informació o serveis continguts en les seves pàgines web, que es podran actualitzar, modificar o eliminar sense avís previ respectant, en qualsevol cas, les previsions legals d’informació.

SA DAMM es reserva, sense necessitat d’avís previ i en qualsevol moment, el dret a suspendre temporalment l’accés a les seves pàgines web i a efectuar les modificacions que consideri oportunes de les pàgines, dels serveis o les informacions ofertes, de la seva presentació o localització, i de les condicions generals d’accés i ús.

PROTECCIÓ DE DADES

SA DAMM, com a titular dels seus llocs web, informa els usuaris que és el responsable del tractament de dades personals que es faci mitjançant els seus llocs web, llevat que s’informi expressament d’altres condicions en un tractament concret.

De conformitat amb el que estableix la legislació aplicable en matèria de protecció de dades, SA DAMM respecta la privacitat dels usuaris i el secret i la seguretat de les dades personals; per fer-ho adoptarà les mesures legals, tècniques i organitzatives necessàries per evitar la pèrdua, el mal ús, l’alteració, l’accés no autoritzat i el robatori de les dades personals facilitades, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades i els riscos a què estan exposades,

Les dades personals dels usuaris dels llocs web de SA DAMM només s’obtindran per ser tractades quan siguin adequades, pertinents i no excessives en relació amb l’àmbit i les finalitats per a les quals s’hagin recollit. Així doncs, el seu tractament es limitarà a aquelles finalitats que en cada cas s’hagin indicat als usuaris.

Quan es recullin dades personals per mitjà dels llocs web de SA DAMM, s’informarà prèviament l’usuari d’una manera clara i inequívoca de les circumstàncies relatives al tractament de les seves dades, d’acord amb les exigències en matèria de protecció de dades vigents en cada moment. Així mateix, les dades personals proporcionades per mitjà dels llocs web de SA DAMM es conservaran mentre l’interessat (i) no en sol·liciti la supressió o la rectificació, (ii) no s’oposi que les seves dades continuïn sent tractades o, (iii) en aquells tractaments que requereixen la seva autorització, no retiri el consentiment. Sens perjudici del que s’ha exposat anteriorment, i addicionalment a aquests terminis, les dades es conservaran degudament bloquejades, a disposició exclusiva dels jutges i tribunals, el Ministeri Fiscal o les administracions públiques competents, en particular, de les autoritats de protecció de dades, durant un termini de 3 anys per atendre possibles reclamacions que es puguin plantejar per l’ús que se n’hagi fet.

SA DAMM atendrà qualsevol petició o sol·licitud dels interessats d’exercici dels seus drets legalment reconeguts mitjançant l’adreça de correu postal següent: SA DAMM, At. OFICINA PRIVACIDAD, (RESPONSABLE LOPD), carrer C/ Rosselló, 515, 08025 Barcelona així com mitjançant l’adreça de correu electrònic següent: privacidad@damm.com

L’usuari haurà de visitar la política de privacitat de SA DAMM, on trobarà informació més detallada sobre la protecció de dades.

LEGISLACIÓ APLICABLE

Totes les qüestions relatives a les pàgines web de SA DAMM es regiran per la legislació espanyola. SA DAMM i els usuaris, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, se sotmeten a la jurisdicció dels jutjats i tribunals de Barcelona.

Tota la informació que es rebi a les pàgines web de SA DAMM es considerarà cedida a SA DAMM a títol gratuït.

Als efectes de presentació de qualsevol reclamació, consulta o suggeriment, es podrà dur a terme a través de l’apartat de contacte de la web www.damm.com/ca/faqs

Configuració de cookies

Ser transparents és el compromís que tenim amb tu. Per això fem servir cookies analítiques, de personalització i publicitàries (pròpies i de tercers) que ens ajuden a millorar els nostres serveis i la teva experiència. Utilitzem de manera anònima les teves dades, protegim la teva privadesa i t’oferim un accés segur. Tria la informació que vols compartir, tu poses les normes. Política de cookies

Configuració de Cookies
Aquest configurador avançat de cookies pròpies i de tercers està pensat perquè, en qualsevol moment, puguis modificar els paràmetres que influeixen en la teva navegació pel nostre web. Política de cookies
Cookies tècniques (necessàries)
Per a nosaltres és important vetllar per la teva informació personal i la teva privadesa. Per això, si decideixes acceptar aquestes cookies, et podrem reconèixer quan iniciïs sessió i garantir-te un accés segur a tot el nostre web.
Aquí pots consultar la llista completa de cookies tècniques.
Cookie Nom Venciment Finalitat / Més informació
ecommgeolocationChooseGeocode Damm Sessió Aquesta galeta emmagatzema informació de l’elecció dels usuaris sobre l’ús o canvi de la seva ubicació per oferir l'idioma corresponent.
ecommgeolocationLang Damm Sessió Aquesta galeta emmagatzema informació de l’elecció dels usuaris sobre l’ús de la seva ubicació.
PHPSESSID shop.damm.com Sessió Aquesta galeta es fa servir per establir la sessió de l’usuari que visita la nostra web. És una manera d’identificar i gestionar l’estat –les variables de sessió– per a un usuari concret, i poder moure aquesta informació a través de la nostra web.
PrestaShop-3cab43e1d93130a5cdf4360ddc04e409 shop.damm.com Persistent Aquesta cookie permet conservar obertes les sessions de l'usuari durant la seva visita i li permet passar una comanda o tot un seguit de funcionaments com: idioma seleccionat, divisa utilitzada, última categoria de producte visitat, productes recentment vistos, acord d'utilització de serveis d'el lloc, identificador de client, identificador de connexió, cognom, nom, estat connectat, la contrasenya xifrada, correu electrònic relacionat amb el compte de client i l'identificador de carret.
__stripe_mid stripe.com Persistent Utilitzada per la passarel·la de pagament Stripe, emmagatzema un ID necessari per realitzar el pagament.
__stripe_sid stripe.com Persistent Utilitzada per la passarel·la de pagament Stripe, emmagatzema un ID necessari per realitzar el pagament.
Accepto les cookies de publicitat
Volem que vegis la publicitat que t’interessa. Per això, si decideixes acceptar aquestes cookies et podrem mostrar anuncis personalitzats que et poden interessar. Recorda que en qualsevol moment podràs canviar aquesta opció.
No m’interessa la publicitat personalitzada, prefereixo veure anuncis genèrics.
Consultar la llista completa de cookies d’anàlisi
Cookie Nom Venciment Finalitat / Més informació
_fbp Facebook Persistent Utilitzada per Facebook per oferir alguns dels seus productes publicitaris, com ara estadístiques sobre les visites al lloc o el rendiment de les campanyes publicitàries.
Accepto les cookies d’anàlisi
Tot és millorable, inclosa la teva experiència de navegació. Per això, si decideixes acceptar aquestes cookies mesurarem (de manera totalment anònima) el nombre de visites i l’activitat que fas al web per tal d’optimitzar la teva experiència.
No m’interessa la publicitat personalitzada, prefereixo veure anuncis genèrics.
Consultar la llista completa de cookies de publicitat
Cookie Nom Venciment Finalitat / Més informació
_ga Google Persistent Aquesta cookie s’utilitza per distingir usuaris únics mitjançant l’assignació d’un número generat aleatòriament com a identificador de client. S’inclou en cada sol·licitud de pàgina en un lloc i s’utilitza per calcular les dades de visitants, sessions i campanyes per als informes d’anàlisis de llocs.
_gat_UA-37849411-1 Google Persistent Es tracta d’un tipus de cookie de Google Analytics en què el nom de la cookie conté el número d’identificació únic del compte de GA configurat en el lloc web. És una variació de la cookie _gat que s’utilitza per limitar la quantitat de dades registrades per Google en llocs web amb un volum de tràfic alt.
_gcl_au Google Persistent Utilitzada per Google AdSense per experimentar sobre l’eficàcia de la publicitat en llocs web que empren els seus serveis.
_gid Google Persistent Utilitzada per identificar cada usuari com a únic.
_hjFirstSeen 1 hora Aquesta galeta detecta si és la primera vegada que l'usuari arriba a el domini web.
_hjid Hotjar 1 any Aquesta galeta s’estableix quan el client arriba per primer cop a una pàgina. S’utilitza per conservar la identificació d’usuari. Això garanteix que el comportament en visites posteriors al mateix lloc s’atribuirà a la mateixa ID d’usuari.
_hjTLDTest Hotjar 1 any Aquesta cookie comprova si Hotjar pot carregar les cookies en el lloc web.
(4 min. aprox.)
Contenido no disponible